Erasmus in Schools Cover photo

 

Lisainfo ja registreerumisvorm : http://bit.ly/ErasmusKooli2019​ 

 

Eelkõige ootame osalema Tallinna ja Tartu ning selle lähiümbruse koole, kuid võimalusel tuleme ka teistesse piirkondadesse.

 

 

 

Erasmus in Schools projekti tutvustus

 

Erasmus in Schools on ESNi rahvusvahelise projekti SocialErasmus alaprojekt. SocialErasmus projekti eesmärgiks on lõimida välistudengeid kohalikku ellu läbi sotsiaalsete tegevuste ja anda neile võimalus panustada ühiskonda, kus tudengid parasjagu viibivad. Rohkem infot Social Erasmuse projekti kohta leiab siin.

 

ESN toetab õpilaste mobiilsust ning oma tegevustega julgustab ka Eesti noori Erasmus+ programmiga välismaale minema. ESNi vabatahtlikud kaasavad oma tegevustesse ka välistudengeid, et tutvustada Eesti noortele teisi kultuure ning jagada nii enda kogemusi Erasmusega välismaale minemisest, kui välistudengite kogemusi Eestis.

 

Projekti Erasmus in Schools raames külastavad välistudengid kohalikke maa- ja linnakoole tutvustades oma kultuuri ja keelt ning viies läbi tunde.

 

Projekti eesmärk:

Parandada kultuuride vahelist suhtlust ning tõsta teadlikkust erinevate kultuuride kohta.

Lisada õppekavadele euroopalikku dimensiooni teadvustades õpilastele sarnasusi ja erinevusi

Euroopas.

Lisaväärtusena Erasmus programmi kogemusele tutvustada välistudengitele lähemalt kohalikku

kultuuri ja haridussüsteemi.

Tõsta kohalike tudengite teadlikkust vahetusprogrammidest (Erasmus+).

Julgustada kohalikke tudengeid välismaale õppima minema.

 

Erasmus in Schools projekt annab koolidele on see hea võimalus mitmekesistada ainekavas õpitavat ning avardada õpilaste silmaringi. Pakume võimalust kutsuda välistudengeid kooli, kes jagavad oma

kogemust õpilasvahetusega või viivad läbi Teie poolt soovitud tundi.

 

Tunni läbiviimiseks on kaks erinevat varianti:

 

1) Tunni teemaks on riigi/kultuuri tutvustus, kust on välistudeng pärit. See avardab õpilaste

silmaringi, muutes nad avatumaks ning erinevatele kultuuridele vastuvõtlikumaks. Välistudengid on alati võimalusest innukalt kinni haaranud ning tutvustavad suurima heameelega oma riiki, keelt, eriala või räägivad lihtsalt sellest, mida annab välismaal õppimise kogemus, julgustades ka kooliõpilasi seda tulevikus tegema.

 

2) Välistudeng tuleb andma mõnda kindlat tundi. Näiteks inglise keele tundi tuleks austraallane ning räägiks õpilastele oma kodukandi slängist või ühiskonnaõpetuse tundi grusiin, kes selgitaks oma riigi keerulist poliitilist tausta? Või hoopis ajaloo tundi korea tudeng, kes võiks noortele rääkida oma riigi ajaloost? Ning miks mitte kutsuda mõni ameerika noormees kehalise kasvatuse tundi ameerika jalgpalli õpetama või jaapani tudeng algklasside käsitöö tundi origami põhitõdesid tutvustama?

 

 

Mis on Erasmus Student Network ja ESN Estonia?

ESN ehk Erasmus Student Network on üks Euroopa suurimaid tudengiorganisatsioone, mis teeb

koostööd enam kui 900 kõrgkooliga 40 riigis. ESN-i põhitegevuseks on välistudengite vaba aja

sisustamine ning nende kohalikku ühiskonda integreerimine.

 

ESN on Eestis tegutsenud alates 2000 aastast ning tegutseb kahes linnas - Tallinnas ja Tartus. ESN

Estonia koosneb viiest liikmest (sektsioonist) - ESN Tartu (liitumisaasta 2000), ESN Tallinn (2003), ESN Tallinn University International Club (2009), ESN TalTech International Club (2009) ja ESN EBS (2009). ESN Estonia organisatsiooni kuulub ligikaudu 140 vabatahtlikku, kes aitavad igapäevaselt välistudengite integreerimist Eesti keskkonda.

 

 

Lisainfo: president@esn.ee